Hebt u een jeugdzorg advocaat nodig?

11 juni 2016

Posted in Nieuws

ots-zaken - Jeugdzorg advocaatKinderen kunnen het behoorlijk zwaar hebben in een gezin. Huiselijk geweld komt in deze moderne wereld nog altijd veel voor. Natuurlijk kan men gaan kijken naar de demografie maar zelfs dan zal er ook in de zogenaamde elite of welgestelde gezinnen dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. We hebben het nu echt over mishandeling, ontucht, misbruik en ga zo maar door. Voor kinderen is dat funest. De eerste 18 jaar is enorm belangrijk voor de rest van zijn of haar levensloop. Psychische problemen liggen op de loer en zullen eerder toeslaan dan dat ze verdwijnen. Met catastrofale resultaten tot gevolg. Voor het kind, de ouders en de gehele sociale omgeving van het kind. Laat dit niet gebeuren! Merkt u als ouder dat uw partner vreemd doet? Klopt er iets niet of is het simpelweg overduidelijk dat het gedrag van de ouder niet langer zo door kan gaan? Hebt u dit vaak te kennen gegeven maar verandert er niets aan het gedrag? Bent uzelf ook de dupe van dit geweld? Dan is een scheiding de beste oplossing. U hebt dan niet alleen een advocaat voor uzelf nodig maar ook een jeugdzorg advocaat. Een jeugdzorg advocaat is een advocaat gespecialiseerd in de verdediging van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van eerdergenoemde voorvallen. Bent u voor uw kind op zoek naar een jeugdzorg advocaat? Neemt u dan eens een kijkje op onze website: ots-zaken.nl en zoek daar verder naar “jeugdzorg advocaat”. Het komt niet zo heel erg vaak voor dat een ouder bij ons aanklopt om een jeugdzorg advocaat te regelen. Het komt er helaas vaak op neer dat beide ouders instabiel zijn en simpelweg niet langer voor het kind kunnen zorgen. Niet alleen speelt fysiek geweld hierbij een rol, ook psychisch geweld en zelfs armoede zorgen ervoor dat een kind niet langer in dat gezin “past”. Hopelijk hebben omwonenden, vrienden of familielieden een melding gedaan bij Bureau Jeugdzorg. Dat is het bureau waarvan onze jeugdzorg advocaat de meeste meldingen binnenkrijgt. Wij representeren het kind in nood. Soms gaat het hierbij om twee of meerdere kinderen. Zij kunnen niet voor zichzelf opkomen. Zeker niet tegen hun eigen ouders die ze vaak beschouwen als hun baas. Dan voelt het zelfs vreemd om in die onderdrukking voor henzelf op te komen. Kinderen zijn sneller bang en als ze geen liefde krijgen van hun ouders dan kruipen ze enkel verder terug in hun schulp. Onze jeugdzorg advocaat kan dit soort dingen snel detecteren na een kennismakingsgesprek. We zetten graag een gesprek op samen met Bureau Kinderzorg of een andere instantie dat zich bezig houdt met het welzijn van kinderen in Nederland.

Een jeugdzorg advocaat is nodig voor moeilijk opvoedbare kinderen

Hebt u een jeugdzorg advocaat nodig omdat uw man of vrouw een tiran is? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. Dat kan op diverse manieren: door te mailen, te bellen of door het online contactformulier in te vullen. We wijzen dan een jeugdzorg advocaat aan u en uw kinderen toe en deze jeugdzorg advocaat mag u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen. Zeker als er acute hulp nodig is, en dat is helaas in dit soort gevallen weleens het geval, is het belangrijk dat u professionele hulp achter de hand hebt. De jeugdzorg advocaat mag u daarom in de nacht wakker bellen, daar doet hij beslist niet moeilijk over. Wat er meestal gebeurt is OTS. Dit staat voor ondertoezichtstelling. Dan heeft het Bureau Jeugdzorg bepaald dat dit nodig is en het bij de rechter ingediend. Als het is toegekend door de rechter dan is de weg terug lang. Ook dit is een onprettige situatie voor het hele gezin want er komt vaak iemand langs om het gezin te controleren. Wilt u daarom een jeugdzorg advocaat inhuren om dit besluit juist terug te draaien? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. We hebben ons toegelegd op de OTS omdat we vaak hebben gezien dat het onterecht is dat gezinnen onder deze OTS worden gesteld.

Het is niet leuk maar wel effectief!

Vindt u het onterecht dat de rechter OTS heeft opgelegd aan uw gezin? Neemt u ook dan zo snel mogelijk contact met een jeugdzorg advocaat van Blat advocaten op. Wij zullen de zaak eens bekijken en stellen een objectief rapport op. Mocht Bureau Jeugdzorg tot de conclusie komen dat het nog veel erger gesteld is en dat het kind uit huis geplaatst moet worden dan drukt een externe organisatie een zware stempel op uw gezin. De vraag is of dat terecht is. Deze vraag kunnen we niet zo maar beantwoorden. Het bureau zal het eerst moeten aantonen voor de rechter. Als ouders wilt u uw kind niet kwijtraken. Neemt u daarom een jeugdzorg advocaat in de arm want we kunnen u helpen om deze beslissing tegen te gaan. Zo kan een jeugdzorg advocaat van Blat advocatuur u helpen met:

  • Het aanvechten van de OTS beslissing,
  • Uw gezin beschermen en verdedigen als bureau Jeugdzorg uw kind uit huis wil plaatsen,
  • En ook bij een spoeduithuisplaatsing-aanvraag van dit kantoor moet u snel contact met ons opnemen. De veiligheid van uw kind moet dan echt in het beding komen. Vindt u dat dit niet het geval is? Dan staat onze jeugdzorg advocaat wederom voor u klaar.

Zorg in de eerste plaats met liefde voor uw kind!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn